Blog

Nhiều bậc phụ huynh quan niệm rằng trẻ nhỏ dưới 5 tuổi cần nhất là được nuôi dưỡng tốt về thể chất, còn học tập để tới giai đoạn sau. Song khoa học cho thấy đây là thời kỳ vàng, là cơ hội khai mở những tiềm năng phát triển ở con trẻ nếu ta cung cấp cho trẻ một môi trường học hỏi phù hợp.