Chương trình

  • Our Strength
  • Our strength
  • Our strength
  • 1
  • 2
  • 3

Toddlers (18 - 36 tháng)

Ở nhóm tuổi này, bạn sẽ nhận thấy sự phát triển rõ rệt về nhận thức và kỹ năng của trẻ so với nhóm PRE - TOT và chúng tôi có thể đảm bảo được sự phát triển đó. Thông qua giao tiếp, đặt nickname, trò chơi, kể chuyện, âm nhạc, mỹ thuật trẻ sẽ được phát triển một cách tự nhiên nhất và bất ngờ nhất, phù hợp với sự phát triển tự nhiên và óc tò mò của trẻ. Ngoài ra, trẻ được bổ sung kiến thức, rèn đạo đức và kỹ năng thông qua các hoạt động nhóm như tự dọn dẹp đồ chơi, giúp cô giáo làm việc trong lớp thông qua việc nhờ giúp đỡ, hình thành nhân cách, phát triển vận động tinh, vận động thô cho đến khi trẻ thuần thục và luôn được tạo cảm hứng thích thú với công việc của mình.