Chương trình

  • Our Strength
  • Our strength
  • Our strength
  • 1
  • 2
  • 3

Pre-schoolers (3 - 4 năm)

Chương trình của chúng tôi dành cho nhóm PRE – SCHOOL là hướng đến sự phát triển cảm xúc và nhận thức cho trẻ. Trẻ có những ngôn ngữ biểu cảm và hình thành đạo đức được thể hiện thông qua cử chỉ và hành vi. Giúp trẻ hòa nhập với cuộc sống và trở thành một cá thể tích cực. Bên cạnh đó, trẻ được phát triển văn viết và từ vựng, tập làm quen với chữ cái, tự viết tên mình theo từng cấp độ và làm quen với các biểu tượng toán học như số đếm và phép tính. Trẻ được phát triển toàn diện về nhận thức ,tinh thần và tình cảm xã hội.