Chương trình

  • Our Strength
  • Our strength
  • Our strength
  • 1
  • 2
  • 3

Kindergarteners (4 - 5 năm)

Chương trình nhóm KINDERGARTEN của chúng tôi sẽ đem đến sự hoàn hảo cho trẻ về 5 mặt phát triển một cách đầy đủ và toàn diện. Ở lứa tuổi này sẽ phát triển mạnh về kỹ năng trong tất cả các hoạt động và kỹ xảo trong khả năng ứng xử, phản ứng với mọi môi trường. Trẻ bắt đầu được chú trọng phát triển về chữ viết và toán học, giúp hình thành biểu tượng và khả năng tư duy với trình độ cao hơn và chuyên sâu hơn.