Chương trình

  • Our Strength
  • Our strength
  • Our strength
  • 1
  • 2
  • 3

Pre-primary (5 - 6 năm)

Đây là bước ngoặt để trẻ trở thành một người lớn thực thụ , và đó cũng là mục đích mà chúng tôi hướng đến. Ngoài kiến thức và kỹ năng tự phục vụ, trẻ còn được rèn giũa sự tự lập, tự tin và các kiến thức xã hội cần có, ý thức vì môi trường, yêu hoà bình, biết chia sẻ vì cộng đồng ... để bước vào môi trường mới với đầy đủ những hành trang đầy đủ và tốt nhất.