Giới thiệu

  • Our Strength
  • Our strength
  • Our strength
  • 1
  • 2
  • 3

About The 1st Academy

Các nhóm tuổi của TFA

Pre-tots: 4.5 - 18 tháng

Toddlers: 18 - 36 tháng

Preschoolers: 3 - 4 tuổi

Kindergarteners: 4 - 5 tuổi

Pre-primary: 5 - 6 tuổi

 

Triết lý của TFA
5 năm đầu đời của một đứa trẻ là giai đoạn đặc biệt quan trọng để có một khởi đầu hoàn hảo cho sự phát triển năm giác quan, hình thành tính cách và định hướng nhân cách sống.

 

Sứ mệnh của TFA
Nuôi dưỡng mọi khía cạnh cho sự phát triển toàn diện cho trẻ

 

Mục tiêu của TFA
Xây dựng sự tự tin, độc lập, sáng tạo, đồng thời mang đến một môi trường an toàn mà ở đó trẻ được tôn trọng, yêu thương và chăm sóc. Những nét tính cách đặc biệt, những kỹ năng cuộc sống và tài năng riêng biệt được hoàn thiện mỗi ngày, bên cạnh một chương trình học giúp trẻ có thể dễ dàng hoà nhập vào mọi môi trường sống khác nhau. Mục tiêu của chúng tôi là nhìn thấy sự trưởng thành của trẻ cả về tính cách, thể chất, tinh thần và tính cộng đồng.

 

Chương trình của TFA
Một chương trình giáo dục hội nhập gồm 14 môn học, một phương pháp truyền thống và ba phương pháp quốc tế: Phương pháp Montessori (Montessori Method), Học tập chủ động (Active learning) và Tích hợp (Integrated Curriculum).

 

Slogan của TFA
“First class, First step”, chúng tôi cam kết The FIRST Academy sẽ là địa chỉ đáng tin cậy cho những bước đầu đời hoàn hảo của trẻ.