Thư Viện

Thư Viện

SHADOW MATCHING GAME

Các bạn nhỏ cần quan sát để tìm được chiếc bóng phù hợp với con vật/đồ vật trong mỗi bức tranh. Trò chơi phù hợp với các bạn nhỏ từ 2 đến 4 tuổi.