Thư Viện

Thư Viện

WHAT COME NEXT

Các anh chị lớp Kindergarten và Pre.Primary (từ 4 đến 6 tuổi) có thể thử sức với trò chơi này. Các bạn sẽ phải suy luận để tìm ra được hình tiếp theo để tạo thành một chuỗi hình ảnh có quy tắc.