Chương trình

Chương trình

Chương trình học Kindergarten (4 - 5 tuổi)

KINDERGARTEN là chương trình học tạo điều kiện cho trẻ hình thành sự sáng tạo và tự lập trong học tập, cũng như trong sinh hoạt hàng ngày.

Học tập: Chương trình học KINDERGARTEN sẽ giúp trẻ phát triển toàn diện và hoàn hảo về cả 5: thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ và tình cảm - xã hội.

Phát triển kỹ năng: Ở lứa tuổi này, trẻ sẽ được phát triển mạnh về kỹ năng trong tất cả các hoạt động, khả năng ứng xử và phản ứng với môi trường xung quanh. Trẻ cũng bắt đầu được chú trọng phát triển về chữ viết và toán học, giúp khả năng tư duy của trẻ được hình thành với trình độ cao hơn, chuyên sâu hơn.

  • kinder2
  • kinder3
  • kinder1

Chương trình học

Thời gianChương trình
7.30 - 8:30ARRIVAL/ Đón trẻ
MORNING EXERCISE/ Hoạt động thể chất
BREAKFAST/ Ăn sáng
8:30 - 9:00CIRCLE TIME/ Trò chuyện theo chủ đề
OUTDOOR ACTIVITY/ Hoạt động ngoài trờ
9:00 - 9:30MONTESSORI METHOD/ Phương pháp Montessori
9:30 - 9:45MORNING SNACK (FRUIT)/ Ăn nhẹ (hoa quả)
9:45 - 10:15MAIN ACTIVITY/ Hoạt động chính khóa
10:15 - 11:15ENGLISH/ Giờ Anh ngữ
11:30 - 12:30TABLE SET UP/ Chuẩn bị bàn ăn
LUNCH/ Ăn trưa
12:30 - 14:00NAPTIME/ Ăn trưa
14:00 - 14:30AFTERNOON SNACK/ Ăn xế chiều 
15:00 - 15:30EXTRA ACTIVITIES/ Hoạt động ngoại khóa
16:00 - 16:15AFTERNOON SNACK/ Ăn nhẹ
16:15 - 16:45CORNER ACTIVITY/ Hoạt động góc
17:00DISMISSAL/ Trả trẻ
 

Thư Viện

  • HÌNH TỐT NGHIỆP 2020-2021
  • Field Trip
  • Môi trường học tập