Chương trình

Chương trình

Chương trình học Pre - Primary (5 - 6 tuổi)

PRE - PRIMARY là bước ngoặt để trẻ trở thành một "người lớn", chuẩn bị bước vào lớp Một. Ngoài kiến thức căn bản và kỹ năng tự lập, trẻ còn được rèn giũa sự tự tin, học cách yêu thương, chia sẻ với mọi người, nâng cao kiến thức và ý thức của trẻ về môi trường, xã hội…, để trẻ sẵn sàng bước vào môi trường mới với hành trang đầy đủ và tốt nhất.

Học tập: Trẻ sẽ được nâng cao khả năng ngôn ngữ, tập luyện kỹ năng đọc - viết, thực hành các phép toán đơn giản. Ngoài ra, trẻ sẽ được làm quen với môn học công nghệ thông tin qua các giờ học và chơi trực tiếp trên máy tính.

Phát triển kỹ năng: Trẻ sẽ được chú trọng rèn luyện và phát triển toàn diện tất cả các kỹ năng để đủ vững vàng, trở thành một người lớn thực thụ, giúp trẻ tự tin bước vào cuộc sống.    

  • primarytx
  • primarycmt8

Chương trình học

Thời gianChương trình
7:30 - 8:30ARRIVAL/ Đón trẻ
MORNING EXERCISE/ Thể dục sáng
BREAKFAST/ Ăn sáng
8:30 - 9:00CIRCLE TIME/ Trò chuyện theo chủ đề
OUTDOOR ACTIVITIES/ Hoạt động ngoài trời
9:00 - 9:30MONTESSORI METHOD/ Phương pháp Montessori
9:30 - 9:45MORNING SNACK (FRUIT)/ Ăn nhẹ (hoa quả)
9:45 - 10:15MAIN ACTIVITIES/ Hoạt động chính khóa
10:15 - 11:15ENGLISH/ Giờ Anh ngữ
11:30 - 12:30TABLE SET UP/ Chuẩn bị bàn ăn 
LUNCH/ Ăn trưa
12:30 - 14:00NAPTIME/ Ngủ trưa
14:00 - 14:30AFTERNOON SNACK/ Ăn xế chiều 
15:00 - 16:00EXTRA ACTIVITIES/ Hoạt động ngoại khóa
16:00 - 16:15AFTERNOON SNACK/ Ăn nhẹ chiều
16:15 - 16:45CORNER ACTIVITY/ Hoạt động góc
17:00DISMISSAL/ Trả trẻ
 

Thư Viện

  • HÌNH TỐT NGHIỆP 2020-2021
  • Field Trip
  • Môi trường học tập