Chương trình

Chương trình

Chương trình học Pre - School (3 - 4 tuổi)

PRE - SCHOOL là chương trình học hướng đến sự phát triển toàn diện qua những cử chỉ, hành vi biểu hiện cảm xúc đầu tiên của trẻ.

Chăm sóc: Ở độ tuổi này, trẻ sẽ được hoàn toàn chủ động trong các hoạt động và các tiết học hàng ngày, trẻ vẫn có thể nhờ đến sự giúp đỡ, hỗ trợ của giáo viên khi cần thiết.

Học tập: Chương trình PRE - SCHOOL giúp trẻ hòa nhập, sáng tạo và trở thành một cá thể tích cực trong xã hội. Bên cạnh đó, trẻ sẽ được phát triển tư duy bằng việc tập làm quen với bảng chữ cái, các biểu tượng toán học…

Phát triển kỹ năng: Với chương trình học PRE - SCHOOL, trẻ sẽ được phát triển toàn diện về thể chất, nhận thức, ngôn ngữ và tình cảm - xã hội.   
 
  • preschool2
  • preschool3
  • preschool1

Chương trình học

Thời gianChương trình
7:30 - 8:30ARRIVAL / Đón trẻ
MORNING EXERCISE/ Hoạt động thể chất
BREAKFAST/ Ăn sáng
8:30 - 9:00CIRCLE TIME/ Trò chuyện theo chủ đề
OUTDOOR ACTIVITIES/ Hoạt động ngoài trời
9:00 - 9:30MONTESSORI METHOD/ Phương pháp Montessori
9:30 - 9:45MORNING SNACK (FRUIT)/ Ăn nhẹ (hoa quả)
9:45 - 10:15MAIN ACTIVITIES/ Hoạt động chính khóa
10:15 - 11:15ENGLISH/ Giờ Anh ngữ
11:30 - 12:30TABLE SET UP/ Chuẩn bị bàn ăn 
LUNCH/ Ăn trưa
12:30 - 14:00NAPTIME/ Ngủ trưa
14:00 - 14:30AFTERNOON SNACK/ Ăn xế
15:00 - 16:00
 EXTRA ACTIVITY/ Hoạt động ngoại khóa
16:15 - 16:15AFTERNOON SNACK/ Ăn nhẹ chiều
16:15 - 16:45CORNER ACTIVITY/ Hoạt động góc
17:00DISMISSAL/ Trả trẻ
 

Thư Viện

  • HÌNH TỐT NGHIỆP 2020-2021
  • Field Trip
  • Môi trường học tập