Tin tức

Tin tức

 

THƯ VIỆN TƯ LIỆU THAM KHẢO TƯƠNG TÁC CÙNG CON DÀNH CHO PHỤ HUYNH (PHẦN 3)

Tổng hợp bài tập worksheets thông qua trò chơi dành cho trẻ ôn tập kiến thức
Để hỗ trợ Ba Mẹ trong việc tương tác với con, TFA xin phép được chia sẻ với Ba Mẹ thư viện hình ảnh để giúp con ôn kiến thức và rèn luyện kỹ năng trong thời gian ở nhà 🤗😍.
Ba Mẹ có thể tải hoặc in hình ảnh những trò chơi, bài tập thú vị để hướng dẫn cho các con tại đường link đính kèm:

1. ADDITION FOR KIDS (3-6Y): drive.google.com/drive/folders/17wV-qpxY3YQ_i2faZM8jqVoTQPEQYcfj
2. COLOR SORTING GAME (1-3Y): drive.google.com/drive/folders/1ZOL_4PxivZl0vU_WwWxWIEY_JbcqRlTu
3. CUT & GLUE (2-4Y): drive.google.com/drive/folders/1Wrmh_7YUmHoGZZFptIt_gEPOaZXhqAmp

4. DOT TO DOT (3-6Y): drive.google.com/drive/folders/1AhPPblcG9Y5oNuTPIda-z10-uKQlnuSp
5. FIND THE LETTER (4-6Y): drive.google.com/drive/folders/1y6q2b_wa_e93RKb8eiVf-sqz0TnAeY2S
6. HAND WRITING PRACTICE (3-6Y): drive.google.com/drive/folders/1D-6H7nrP1MKIsvtYvzjIp-gQIF7pKT7Y
7. MATCH BY COLOR (1-3Y): drive.google.com/drive/folders/173pOQ6WIPBsXXN0Y8BKJFCEdNxiowfJ3
8. NUMBER WRITING (2-4Y): drive.google.com/drive/folders/1QJduDanWrCVyD7fmcAueOYatwWQnjfyD
9. SHADOW MACHING GAME (2-4Y): drive.google.com/drive/folders/1pyNtLT-1xyK8AA4Z1TcEj3IL6RlUHRKX
10. WHAT COME NEXT (4-6Y): drive.google.com/drive/folders/1s9SJ6sGY5b0BBnLt7XKP7HMPV-WoihqL
Chủ đề: 0
 

NewsTin tức khác