Tin tức

Tin tức

 

THƯ VIỆN TƯ LIỆU THAM KHẢO TƯƠNG TÁC CÙNG CON DÀNH CHO PHỤ HUYNH (PHẦN 4)

Tổng hợp bộ bài thơ/ca dao/ đồng dao hướng dẫn trẻ học chữ cái và kỹ năng

TƯ LIỆU THAM KHẢO TƯƠNG TÁC CÙNG CON DÀNH CHO PHỤ HUYNH (PHẦN 4)
 

1.   BỘ BÀI THƠ/ĐỒNG DAO/CAO DAO GIÚP BÉ HỌC CHỮ CÁI

Qua các bài thơ được trích đoạn và thể hiện những chữ cái tương ứng, nổi bật của bài thơ sao cho chữ cái đó xuất hiện liên tiếp nhiều lần trong các câu thơ, giúp bé vừa học thuộc được bài thơ mới và qua đó nhận biết được chữ cái được nhấn mạnh trong bài.

Ba mẹ có thể cùng con đọc thơ và tương tác nhận diện chữ cái tương ứng thể hiện qua phần đính kèm hình ảnh:
 

*BÀI THƠ: ĂN MỘT BÁT CƠM
Nguồn: Đặng Anh Tú, Đồng dao Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 2009
 
Ăn một bát cơm,
Nhớ người cày ruộng.
Ăn đĩa rau muống,
Nhớ người đào ao.
Ăn một quả đào,
Nhớ người vun gốc.
Ăn một con ốc,
Nhớ người đi mò.
Sang đò,
Nhớ người chèo chống.
Nằm võng,
Nhớ người mắc dây.
Đứng mát gốc cây,
Nhớ người trồng trọt.

*ĐỒNG DAO: CON KIẾN MÀ LEO CÀNH ĐA
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)


Con kiến mà leo cành đa,
Leo phải cành cụt leo ra leo vào.
Con kiến mà leo cành đào,
Leo phải cành cụt leo vào leo ra.


*CA DAO: NGHÉ ƠI

Nghé ơi ta bảo nghé này
Nghé ăn cho béo, nghé cày cho sâu
Ở đời khôn khéo chi đâu
Chẳng qua cũng chỉ hơn nhau chữ cần

 
*ĐỒNG DAO: TẬP TẦM VÔNG

Nguồn: Đặng Anh Tú, Đồng dao Việt Nam, 
NXB Văn hoá thông tin, 2009

Tập tầm vông, tay không tay có,
Tập tầm vó, tay có tay không.
Tay nào không? Tay nào có?
Tay nào có? Tay nào không?...


*ĐỒNG DAO: CHIM SẺ

Nguồn: Đồng dao Việt Nam (dành cho học sinh tiểu học), Tần Gia Linh tuyển chọn và giới thiệu, NXB Giáo dục, 2004

Con chim se sẻ
Nó ăn gạo tẻ
Nó hót líu lo
Nó ăn hạt ngô
Nó kêu lép nhép
Nó ăn gạo nếp
Nó vãi ra sân
Ơ láng giềng gần
Xua con chim sẻ.


*BÀI VÈ: CHI CHI CHÀNH CHÀNH

Nguồn:
1. Trương Tửu, Kinh thi Việt Nam, NXB Tri thức, 2018
2. Đặng Anh Tú, Đồng dao Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 2009

Chi tri chành chành,
Cái đanh thổi lửa.
Con ngựa chết trương,
Ba vương ngũ đế.
Cấp dế đi tìm,
Ù à ù ập… Đóng sập cửa vào.


*ĐỒNG DAO: TRỜI MƯA

Nguồn: Ca dao Việt Nam

Trời mưa quả dưa vẹo vọ,
Con ốc nằm co,
Con tôm đánh đáo,
Con cò kiếm ăn.

 
*ĐỒNG DAO: LỘN CẦU VỒNG

Nguồn: Đặng Anh Tú, Đồng dao Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 2009
 
Lộn cầu vồng,
Nước trong nước chảy.
Có cô mười bảy,
Có chị mười ba.
Hai chị em ta,
Cùng lộn cầu vồng.

 
*ĐỒNG DAO: CHÚ CUỘI NGỒI GỐC CÂY ĐA

Nguồn: Đặng Anh Tú, Đồng dao Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 2009

Chú Cuội ngồi gốc cây đa,
Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời.
Cha còn cắt cỏ trên trời,
Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên.
Ông thì cầm bút, cầm nghiên,
Ông thì cầm tiền đi chuộc lá đa.


*ĐỒNG DAO: BÍ NGÔ LÀ CÔ ĐẬU NÀNH
Nguồn: Đặng Thu Quỳnh, Tuyển chọn truyện, thơ, câu đố mẫu giáo, NXB Giáo dục, 2004

Bí ngô là cô đậu nành
Đậu nạnh là anh đưa chuột
Dưa chuột là ruột dưa gang
Dưa gang là nàng dưa hấu
Dưa hấu là cậu lúa ngô
Bí ngô là cô đậu nành...

 
*CAO DAO: CÁI BỐNG

 
Cái bống là cái bống bang
Khéo sảy khéo sàng cho mẹ nấu cơm
Mẹ bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng
 

*BÀI THƠ: CON CUA
 
Con cua tám cẳng hai càng

Một mai hai mắt rõ ràng con cua

 
*ĐỒNG DAO: CƯỠI NGỰA NHONG NHONG

Nhong nhong!
Nhong nhong nhong!
Ngựa ông đã về
Cắt cỏ Bồ Đề
Cho ngựa ông ăn.


*ĐỒNG DAO: BẮT CHÂN CHỮ NGŨ

 
Bắt chân chữ ngũ
Đánh củ khoai lang
Hỡi cô nhà hàng
Cho tôi bát nước

Dị bản
Bắt chân chữ ngũ, đánh củ khoai lang
Bớ mụ hàng! Cho ta bát nước.

*BÀI THƠ: DUNG DĂNG DUNG DẺ

Nguồn: Tuyển chọn truyện, thơ, câu đố mẫu giáo, Đặng Thu Quỳnh, NXB Giáo dục, 2-2004

Dung dăng dung dẻ,
Dắt trẻ đi chơi.
Đến cổng nhà trời,
Lạy cậu lạy mợ.
Cho cháu về quê,
Cho dê đi học.
Cho cóc ở nhà,
Cho gà bới bếp.
Xì xì xì xụp,
Ngồi thụp xuống đây.


*CA DAO: ĐỐ AI BIẾT LÚA MẤY CÂY

Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
 
Ðố ai biết lúa mấy cây,
Biết sông mấy khúc, biết mây mấy từng.
Ðố ai quét sạch lá rừng,
Ðể ta khuyên gió, gió đừng rung cây.
Rung cây, rung cội, rung cành,
Rung sao cho chuyển lòng anh với nàng.


*BÀI THƠ: GÁNH GÁNH GỒNG GỒNG
Nguồn: Đặng Thu Quỳnh, Tuyển chọn truyện, thơ, câu đố mẫu giáo, NXB Giáo dục, 2004

Gánh gánh gồng gồng
Gánh sông gánh núi
Gánh củi gánh cành
Ta chạy cho nhanh
Về xây nhà bếp
Nấu nồi cơm nếp
Chia ra năm phần
Một phần cho mẹ
Một phần cho cha
Một phần cho bà
Một phần cho chị
Một phần cho anh
Ta chạy cho nhanh


*ĐỒNG DAO: CHIM HÁT
Nguồn: Đồng dao Việt Nam (dành cho học sinh tiểu học), Tần Gia Linh tuyển chọn và giới thiệu, NXB Giáo dục, 2004

Con chim hay hát
Nó hát cành đa
Nó ra cành trúc
Nó rúc cành tre
Nó hát le te
Nó hát la ta
Nó bay vô nhà
Nó ra ruộng lúa
Nó múa nó chơi
Chim ơi, chim ơi!


*ĐỒNG DAO: KÉO CƯA LỪA XẺ

Nguồn: Đồng dao Việt Nam (dành cho học sinh tiểu học), Tần Gia Linh tuyển chọn và giới thiệu, NXB Giáo dục, 2004

 
Kéo cưa lừa xẻ,
Ông thợ nào khoẻ,
Về ăn cơm vua.
Ông thợ nào thua,
Về bú tí mẹ.

Kéo cưa lừa xẻ,
Làm ít ăn nhiều,
Nằm đâu ngủ đấy.
Nó lấy mất cưa,
Lấy gì mà kéo.

  

*ĐỒNG DAO: MỒNG
Nguồn: Đặng Anh Tú, Đồng dao Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 2009

 

Mồng một lưỡi trai,
Mồng hai lá lúa.
Mồng ba câu liêm,
Mồng bốn lưỡi liềm.
Mồng năm liềm giật,
Mồng sáu thật trăng.
Mười rằm trăng náu,
Mười sáu trăng treo.
Mười bảy sảy giường chiếu,
Mười tám rám trấu.
Mười chín đụn dịn,

Hăm mươi giấc tốt,
Hăm mốt nửa đêm.
Hăm hai bằng tay,
Hăm ba bằng đầu.
Hăm bốn ở đâu,
Hăm nhăm ở đấy.
Hăm sáu đã vậy,
Hăm bảy làm sao.
Hăm tám thế nào,
Hăm chín thế ấy.
Ba mươi không trăng.


*ĐỒNG DAO: NU NA NU NỐNG
Nguồn: Đồng dao Việt Nam (dành cho học sinh tiểu học), Tần Gia Linh tuyển chọn và giới thiệu, NXB Giáo dục, 2004

 
Nu na nu nống
Cái bống nằm trong
Con ong nằm ngoài
Củ khoai chấm mật
Phật ngồi Phật khóc
Con cóc nhảy ra
Con gà tú hụ
Nhà mụ thổi xôi
Nhà tôi nấu chè
Tay xoè chân rụt
Nu na nu nống.

 

*ĐỒNG DAO: HÌ HÀ HÌ HỤI
Nguồn: Đồng dao Việt Nam (dành cho học sinh tiểu học), Tần Gia Linh tuyển chọn và giới thiệu, NXB Giáo dục, 2004

Hì hà hì hụi
Phát bụi phát bờ
Cho lau phất cờ
Cho trâu ra trận
Ba thằng ba đấm
Chết sạch quân thù
Cho cô đi chợ
Cho tớ đi trâu
Cho lau phất cờ.


* ĐỒNG DAO: CON VỊT, CON VẠC

Nguồn: Đồng dao Việt Nam (dành cho học sinh tiểu học), Tần Gia Linh tuyển chọn và giới thiệu, NXB Giáo dục, 2004

Quặc quặc, quạc quạc
Con vịt, con vạc
Có thương em tao
Thì lội xuống ao
Bắt ba con ốc
Thì lội xuống rộc
Bắt năm con rô
Thì lội xuống hồ
Bắt mười con diếc.


*ĐỒNG DAO: ÔNG SẤM, ÔNG SÉT

Nguồn: Đồng dao Việt Nam (dành cho học sinh tiểu học), Tần Gia Linh tuyển chọn và giới thiệu, NXB Giáo dục, 2004

Ông sấm, ông sét
Ông hét đùng đùng
Ông giật lung tung
Vỡ vung, vỡ nồi
Vỡ cả bát đĩa nhà tôi
Tôi lôi ông ra đánh
Đánh một roi
Đánh hai roi
Ông trốn về trời
Ơi ông sấm, ông sét ơi!


*BÀI THƠ: CON VỎI CON VOI

Nguồn: Đặng Anh Tú, Đồng dao Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 2009

Con vỏi, con voi,
Cái vòi đi trước.
Hai chân trước đi trước,
Hai chân sau đi sau.
Còn cái đuôi thì đi sau rốt.
Tôi xin kể nốt,
Cái chuyện con voi.

*CA DAO: TRONG ĐẦM GÌ ĐẸP BẰNG SEN
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

Trong đầm gì đẹp bằng sen,
Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng.
Nhuỵ vàng, bông trắng, lá xanh,
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.


2.   BỘ BÀI THƠ GIÚP BÉ HỌC KĨ NĂNG ỨNG XỬ

Trong kho tàng thơ/đồng dao/cao dao… của Việt Nam có vô vàn những nội dung xung quanh cuộc sống, thông qua những vần điệu, từ ngữ giúp cho người đọc có thể nhận biết, học tập những điều hay lẽ phải trong cuộc sống.

Và qua những nội dung đó, với trẻ còn là bước đầu hình thành ngôn ngữ mẹ đẻ, phát triển tư duy, hoàn thiện nhận cách, là một nền móng vững chắc giúp trẻ vừa chơi vừa học hiệu quả.

Dưới đây là một số bài thơ/đồng dao/cao dao…gần gũi, đơn giản với trẻ mà TFA tổng hợp gửi đến quý Ba Mẹ có thêm nhiều nguồn tư liệu được phân loại chủ đề cụ thể giúp trẻ học những kĩ năng ứng xử xã hội, cách ứng xử khi gặp sự cố, ứng xử vời đồ dùng,... Hi vọng sẽ mang đến nhiều hữu ích tương tác dành cho trẻ và Ba Mẹ trong thời gian này.*BÀI THƠ: BÉ NHỚ

Bé ơi nhớ nhé!

Khi ra khỏi phòng

Quạt, điện dùng xong

Tắt ngay tiết kiệm

Đánh răng rửa mặt

Mở nước nhỏ thôi

Tắt khi không dùng

Không cho lãng phí.

*BÀI THƠ: BÉ ƠI

Ngôi trường mình đẹp lắm

Rất ngăn nắp, gọn gàng

Bé ơi! Hãy thật ngoan

Đừng vẽ ra tường nhé!

Đừng bẻ cành bứt lá

Nhớ bỏ rác vào thùng

Giữ gìn vệ sinh chung

Để trường mình luôn đẹp.

*BÀI THƠ: TỰ TIN

Khi đến chổ đông người

Nên tự tin, mạnh dạn

Chớ rụt rè, nhút nhát

Hãy thể hiện mình nào!

Nói năng với mời chào

Thật to và dõng dạc

Để ông bà, cô bác

Mọi người đều khen con.

 

*BÀI THƠ: ĐI CHƠI PHỐ

Đi chơi phố

Gặp đèn đỏ

Dừng lại thôi

Không qua vội

Đèn vàng rồi

Tiếp đèn xanh

Nào nhanh nhanh

Qua đường nhé

 

 *BÀI THƠ: BÉ BIẾT LẮNG NGHE

Người lớn nói

Bé lắng nghe

Không ngắt lời

Không la hét,

Người lớn hỏi

Bé trả lời

Thật rõ ràng

Và lễ phép.

 

*BÀI THƠ: BÉ NGHE NHẮC NHỞ

Khi được nhắc nhở

Bé phải lắng nghe

Không vội khóc nhè

Cũng không cáu giận

Bé sai hãy sửa

Không tái phạm nha

Xin lỗi thật thà

Cả nhà yêu mến

 

*BÀI THƠ: KHI GẶP HỎA HOẠN

Khi gặp hỏa hoạn

Bé đừng sợ nha

Cứu hộ quanh ta

Nhanh tay gọi nhé

Bấm 1 – 1 – 4

Thông báo tình hình

Khăn che miệng xinh

Khom lưng tránh khói.

 

*BÀI THƠ: MƯỢN ĐỒ CỦA BẠN

Muốn mượn đồ của bạn

Bé hãy hỏi nhẹ nhàng

Bạn vui vẻ sẵn sàng

Mới được mang về nhé

Giữ đồ thật sạch sẽ

Trả bạn khi dùng xong

Nhớ cảm ơn thật lòng

Bạn sẽ vui lắm đấy.

 

*BÀI THƠ: Ở NHÀ MỘT MÌNH

Bé ở nhà một mình

Có người lạ gõ cửa

Bé quyết không mở đâu

Lấy cảnh giác làm đầu

An toàn là trên hết.

 

*BÀI THƠ: TRẢ ĐỒ CHO BẠN

Bé mượn đồ của bạn

Dùng xong nhớ trả ngay

Nếu chẳng may lỡ tay

Làm hỏng thì nhận lỗi.

 

*BÀI THƠ: TƯƠI CƯỜI

Nụ cười như hoa nở

Trên miệng bé khi vui

Bé mang tặng mọi người

Nhân niềm vui khắp nơi.

 

*BÀI THƠ: XUỐNG CẦU THANG

Này các bạn nhỏ

Khi xuống cầu thang

Bé lưu ý nhé

Bước xuống cẩn thận

Nhớ đừng đùa nhau

Đừng lấy tay vịn

Làm cầu trượt chơi

Nhỡ mà bị rơi

Thì nguy hiểm lắm!

 

*BÀI THƠ: ĐỪNG CHƠI GẦN BẾP

Cái bếp là nơi nấu ăn

Bé ơi đừng có loanh quanh lại gần

Bếp ga, tủ lạnh, quạt trần

Nồi cơm, chảo điện rất gần tầm tay

Lại còn cả phích nước đầy

Không may ngã phải là gây bỏng liền

An toàn là việc đầu tiên

Bé ơi phải nhớ, tránh liền bếp thôi!

 

*BÀI THƠ: ĐI DÉP LÊ

Đi dép lê

Không được chạy

Kẻo vấp ngã

Gãy trẹo chân

Rách áo quần

Tay lấm bẩn

Đi cẩn thận

Bước nhẹ nhàng

Chớ vội vàng

Các bạn nhé!

 

*BÀI THƠ: NHẮC BÉ

Cái mũi để thở

Cái miệng để ăn

Nghe được rõ rành

Là tai bé đấy

Không dùng que, gậy

Hột hạt, đồ chơi

Cho vào mọi nơi

Mắt, tai, miệng, mũi

Nhỡ gặp điều rủi

Thì biết làm sao

Phải nhớ lúc nào

Cũng luôn phòng tránh.

 

*BÀI THƠ: KHÔNG TRÊU CHỌC KIẾN

Con kiến nhỏ

Đốt rất đau

Bé bảo nhau

Đừng trêu nó

Nhớ đừng có

Chọc tổ kiến

Và cũng không

Đuổi theo nó

Kiến tuy nhỏ

Nhưng lại chăm

Nhìn thấy nó

Bé đừng sợ

Không trêu kiến

Sẽ chẳng sao

Nhớ chưa nào?

Cô dạy thế!

 

*BÀI THƠ: ĐỪNG CHƠI TRÊN HÈ PHỐ

Vỉa hè, lòng đường

Không phải chỗ chơi

Xe cộ đông đúc

Cẩn thận bé ơi!

Đừng có ham chơi

Chạy theo trái bóng

Sẽ nguy hiểm lắm

Khi bóng xuống đường

Tai họa khôn lường

Bé ơi: "Đừng nhé!"

 

*BÀI THƠ: AN TOÀN VỚI BÉ
Bé đi mẫu giáo

Được học được chơi

Bé luôn nhớ lời

Mẹ và cô giáo

Giường ngủ, tủ áo

Bàn ghế, tường rào

Ở những nơi cao

Bé không trèo nhé.

Sàn nhà trơn trượt

Bé chẳng chạy đâu

Đừng xô đẩy nhau

Kẻo mà té ngã .

Bé chẳng chạy nhảy

Khi ra xếp hàng

Và nhớ đừng mang

Đồ chơi nguy hiểm

Súng hơi, dao, kiếm

Bé chẳng nghịch đâu

Luôn nhớ trong đầu

Lời  cô lời mẹ.

An toàn con nhé!

Hãy nhớ đừng quên.

 

*BÀI THƠ: BÉ LUÔN GHI NHỚ

Các bạn ơi đừng có

Đến gần nơi hồ ao

Hố sâu không chắn rào

Giếng khơi hay bể nước

Các bạn phải lường trước

Nhỡ sơ ý không may

Tụt xuống hố nước đầy

Thì làm sao cứu được.  

 

*BÀI THƠ: CÁI Ổ ĐIỆN

Đây là cái ổ điện

Dùng để cắm quạt vào

Bé đã biết chưa nào?

Đừng sờ vào"Giật đấy"!

Và không được dùng gậy

Kim loại, sắt và nhôm

Cho vào trong ổ điện

Và nhớ là phải biết

Không dùng kéo cắt dây

Bị giật sẽ rất gay

Nguy hiểm chết người đấy

Nhớ đừng làm như vậy

Thì mới là bé ngoan.


*BÀI THƠ: BÉ GIỮ VỆ SINH

Giờ ăn đến rồi

Bạn phải nhớ thôi

Rửa tay chưa nhỉ

Phải nhớ rửa kỹ

Cho sạch bạn ơi

Khi rửa xong rồi

Bạn đừng nghịch nước

Áo quần bị ướt

Cảm lạnh mất thôi

Tay rửa sạch rồi

Vào ngay bàn nhé

Ăn uống sạch sẽ

Đảm bảo vệ sinh

Giúp cho chúng mình

Nâng cao sức khỏe.       


 

*BÀI THƠ: ĐỒ CHƠI

Đồ chơi của lớp
Đều là của chung
Bé nhớ khi dùng
Nhẹ nhàng, cẩn thận

Nhớ lời cô dặn
Đồ dùng, đồ chơi
Khi học xong rồi
Cất cho gọn nhé.

 

Chủ đề: 0
 

NewsTin tức khác