Chương trình Quốc Tế

Dựa trên nền tảng phương pháp và chương trình giáo dục mầm non bản quyền Quốc tế IEYC, mở rộng mô hình giáo dục mở và hội nhập

Mỗi yếu tố của Quá trình Học tập được liên kết với 8 Nguyên tắc Học tập, đảm bảo độ tin cậy của IEYC về việc học tập phát triển của trẻ em được kết hợp với thực hành.

Những năm đầu đời giai đoạn rất quan trọng với sự phát triển của trẻ mầm non.

Trẻ mầm non cần được hỗ trợ để học hỏi phát triển theo nhịp độ riêng của trẻ.

Vui chơi một hoạt động thiết yếu trong quá trình học tập phát triển của trẻ mầm non.

 

 

Học tập trải nghiệm quá trình không thể thiếu đối với trẻ mầm non, giúp khai thác sự tự nhiên của trẻ. Trong đó thầy đóng vai trò người hướng dẫn.

Trải nghiệm học tập độc lập phụ thuộc lẫn nhau. tạo ra bối cảnh cho sự phát triển nhân nền tảng của duy quốc tế cho trẻ mầm non.

Phát triển kiến ​​thức kỹ năng giúp tăng khả năng hiểu biết của trẻ mầm non. Chương trình giáo dục mầm non quốc tế thúc đẩy khám phá thể hiện ý tưởng của trẻ theo nhiều cách.

Theo dõi khả năng hoạt động liên tục của trẻ mầm non. Điều đó không chỉ trường còn tại nhà. Hình thức đánh giá phản ánh, sự hỗ trợ từ gia đình.

Việc học phải được thúc đẩy thường xuyên. Chương trình giáo dục mầm non quốc tế phải có sự hấp dẫn và vui vẻ. Cần tạo ra một thế giới cho trẻ mầm non thể phát triển sở thích nhân của mình.

Hãy nhận thêm thông tin về The First Academy

Hãy nhập email của bạn vào đây để nhận tin mới nhất!