Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

SỨ MỆNH

Sứ mệnh của The FIRST Academy là nuôi dưỡng mọi khía cạnh cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Xây dựng sự tự tin, độc lập, sáng tạo, đồng thời mang đến một môi trường an toàn mà ở đó trẻ được tôn trọng, yêu thương và chăm sóc.
The FIRST Academy hiểu rằng, mỗi học sinh là một cá thể độc lập và những nét tính cách đặc biệt đó phải được hoàn thiện mỗi ngày trong một nền giáo dục mở.

 

TẦM NHÌN

Mang trên vai sứ mệnh của mình, The FIRST Academy luôn phấn đấu, không ngừng phát triển để vươn mình ra thế giới và trở thành hệ thống trường mầm non đáng học nhất trong thời kỳ hội nhập hiện nay. The FIRST Academy sẽ trang bị cho học sinh những hành trang cần thiết nhất để các em vững vàng bước vào lớp Một.

 

5 GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

 
Tử tế - Là một chuẩn mực đạo đức quan trọng trong cuộc sống. Ở bất kỳ vị trí nào trong hệ thống, dù là học sinh hay nhân sự, The FIRST Academy luôn hướng đến những giá trị cao đẹp và nhân văn nhất.
 

Trí tuệ - Là tinh hoa của sự hiểu biết. The FIRST Academy không đề cao sự hiểu biết đơn thuần, hiểu biết ở đây sẽ là kết quả của hoạt động trí thức. Mỗi cá nhân trong The FIRST Academy luôn được khuyến khích tư duy – sáng tạo để khẳng định mình và cùng hội nhập quốc tế.

Kỹ năng – Thực tế đã cho thấy rằng, 75 – 80% thành công của con người không liên quan đến chuyên môn mà thuộc về kỹ năng sống. Nắm bắt được điều này, The FIRST Academy luôn tạo ra cơ hội để các thành viên trong hệ thống được trải nghiệm, từ đó các bạn được cung cấp kiến thức, kĩ năng và hình thành những năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm sống.  

Hợp tác – Là cùng nhau. Đối với The FIRST Academy, sức mạnh không đến từ cá nhân mà đến từ tập thể. Hợp tác để nâng tầm tri thức con người, hợp tác để phát triển. Không chỉ hợp tác trong hệ thống mà các thành viên tại The FIRST Academy luôn mở rộng tinh thần hợp tác với bạn bè năm châu trên nền tảng bình đẳng và bền vững.

Phát triển – Là sự biến đổi theo chiều hướng đi lên của Chất và Lượng. Chất và Lượng ở đây là Tinh thần và Thể chất. Thành ngữ “Một tinh thần minh mẫn, trong một thân thể tráng kiện” và thực tế đã chứng minh điều này. Mỗi thành viên của The FIRST Academy được giáo dục để phát triển và tạo ra sự phát triển.

Hãy nhận thêm thông tin về The First Academy

Hãy nhập email của bạn vào đây để nhận tin mới nhất!